MREŽA UDRUŽENjA RODITELJ
REGIONALNI CENTRI BEOGRAD; NOVI SAD; NIŠ I KRAGUJEVAC

NAJAVA KONKURSA ZA ESEJE MREŽE UDRUŽENjA RODITELj POD NASLOVOM
„Moja sigurnost je u tvojim rukama“

Konkurs za eseje sa temom dečjih prava je prvi put 2007. godine organizovao regionalnu centar Mreže udruženja Roditelj u Novom Sadu. Ove godine su u fokusu bezbednost, humani odnosi i tolerancija među decom samom, ali i jednako značajni međugeneracijski odnosi i tolerancija, a organizator je Mreža udruženja.
Konkurs će u isto vreme pustiti i ostali regionlani centri.
Poziv za učešće na ovom konkursu je upućen svima zainteresovanima, bez obzira na godine starosti, koji misle da svojim predlogom, pričom, ili likovnim izrazom, mogu da daju prilogu kampanji povećanja bezbednosti svih nas a najviše najmlađih.

Konkurs je otvoren do 5 novembra 2008. godine, a radovi dužine do 2 stranice A4 formata, se mogu slati na mail: roditeljns@gmail.comili info@roditelj.org, ili regularnom poštom na adresu: Vojnova 27, 21208 Sremska Kamenica, sa naznakom “ za konkurs“.

Najuspelije radove ( eseje i/ili crteže)ćemo štampati u posebnoj publikaciji, a njihove autore očekuju i nagrade.

Posetite sajt Udruženja RODITELJ.

Sviđa ti se članak? Podeli ga sa prijateljima.