PDP ConventionPDPConvention je Prvi međunarodni studentski kongres iz oblasti grafičkih tehnologija (štamparstva, dizajna i fotografije) koji organizuje Studentska unija Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad www.suftn.org u periodu od 11-12.11.2008. u saradnji sa departmanom Grafičkog inženjerstva i dizajna koji organizuju „GRID Simpozijum“ u periodu 13-14.11.2008 www.grid.ns.ac.yu. Ideja same konferencije se javila još u 2007. godini, dok su se kolege studenti sa departmana Grafičkog inženjerstva i dizajna sastali i konkretno počeli sa radom. PDPConvention organizujemo po uzoru na, sada, već svetski poznate studentske kongrese u Nemačkoj i Češkoj.

Radi većeg uspeha PDP kongresa, koji organizuju studenti, spojili smo se sa „GRID Simpozijum“, koji organizuju asistenti i profesori departmana Grafičkog inženjerstva i dizajna.

Razmena znanja između studenata  je glavna ideja PDP Kongresa. Očekujemo učešće aproksimativno 30 stranih i domaćih studenata sa svojim radovima koje će izložiti oralno ili poster prezentacijom iz oblasti štamparstva, i izložbom iz oblasti dizajna i fotografije. Kongres kao ciljnu grupu nema samo studente, iako je njima posvećen, već za ciljnu grupu ima i sve ljude čija struka ima veze sa temom kongresa.

Kratak sadržaj projekta

Razmena znanja između studenata je glavna ideja PDP Convention-a. Sadržaj Kongresa koji potkrepljuje gore navedenu ideju je:

  • Učešće više stranih i domaćih studeneata sa svojim radovima
  • Radovi o istoriji štamparstva u Srbiji
  • Oralne, poster prezentacije iz oblasti štamparstva
  • Radovi iz oblasti dizajna i fotografije
  • Učešće eminentnih stručnjaka iz oblasti grafičkih tehnologija
  • Predstavljanje radova kongresa u obliku brošura iz oblasti štamparstva, dizajna i fotografije
  • Master radovi biće prezentovani na GRID Simpozijumu koji sledi nakon PDP Convention-a

Više informacija

Sviđa ti se članak? Podeli ga sa prijateljima.