Nedavna informacija o novom kursu web dizajna koju je objavila moja koleginica Milica Sekulić i kurs u školi kompjutera Smart koji sam upravo održala i koji je završen juče, naveli su me da sumiram utiske o tome koliko je vremena potrebno da se nauče osnove web dizajna odnosno osnovni principi izrade web sajta i šta su pozitivne strane ovakvih obuka.

S obzirom na to koliko se u poslednjih nekoliko godina promenio način na koji se web strane kreiraju, menjao se i pristup polaznicima a program kurseva prilagođavao promenama, tehnologijama i trendovima. Imajući u vidu sve pomenuto ono što je prvenstveno vodilja kada je reč o učenju web dizajna na kratkotrajnom kursu je nivo znanja polaznika i njegovo predznanje iz različitih oblasti koje imaju veze sa izradom web strana.

Ko pohađa kurseve web dizajna?

Iz mog višegodišnjeg iskustva u obuci za kreiranje web sajtova pokazalo se da je najveći broj onih ljudi koji imaju minimalno predznanje ili ga čak nemaju uopšte. Manji broj polaznika se pre kursa susreo sa grafičkim programima ili je radio na izradi nekog web sajta. To znači da je oblast web dizajna polazniku koji dolazi na kurs vrlo malo poznata ili potpuno nepoznata.

Zadatak predavača je tada da polaznike uvede u svet izrade web strana i provede ih kroz korake kroz koje se prolazi prilikom izrade sajta (planiranje, dizajn, isecanje, kodiranje, testiranje, održavanje, promocija i drugo).

Šta polaznici očekuju od kursa?

Cilj većine polaznika koji pohađaju kurs je da steknu znanja i veštine koje će im omogućiti da samostalno  prave i održavaju web sajtove.

Šta kurs web dizajna omogućava polazniku?

Na kursu se polaznici upoznaju sa procesom izrade sajta, od njegovog planiranja, preko kreiranja i unosa sadržaja do postavljanja na web i održavanja. Na kraju kursa polaznik je osposobljen da:

  • samostalno dizajnira sajt u grafičkom programu (Fireworks ili Photoshop),
  • iseče i optimizuje grafiku,
  • kreira potrebne web strane (upotrebom samo tekst editora i upotrebom Dreamweavera),
  • unese i formatira pripremljene sadržaje na web stranu (grafiku, flash animacije, video fajlove i drugo),
  • testira i postavi web sajt na server

Da li su polaznicima ispunjena očekivanja nakon završenog kursa?

Gotovo svi polaznici nakon završenog kursa nastave da se bave izradom sajtova i usavršavaju stečena znanja. U zavisnosti od toga zbog čega je polaznik došao na kurs zavisi i dalji napredak i razvoj. Nakon vežbi i stečenog iskustva tokom kursa polaznici se opredeljuju za nastavak u dva pravca: usavršavaju veštine rada u grafičkim programima (Corel Draw, Flash) ili se opredeljuju za programiranje i rad sa CMS sistemima.

U čemu kurs može da pomogne polazniku?

S obzirom da kreiranje sajta zahteva poznavanje velikog broja veština, prolazeći kroz sve faze izrade sajta polaznik otkriva koje oblasti mu najbolje „leže“ i koje su to veštine koje bi bilo dobro da neguje. To znači da će jednom broju polaznika samo dizajniranje sajta u Photoshopu ili nekom drugom grafičkom programu biti zanimljivije i dinamičnije i da će pokazati više afiniteta ka tom aspektu izrade sajta, dok će određeni broj polaznika mnogo bolje raditi sa kodom i da ćebolje rezultate davati u tehničkoj realizaciji sajta (kodiranje, HTML, CSS).

Koji su nedostaci kursa?

Glavni i najveći nedostatak je trajanje kursa, odnosno broj časova. Dvonedeljni kurs ili 40 časova koliko najčešće traju obuke ovog tipa je dovoljan da dotakne sve oblasti koje je kasnije potrebno nadograđivati i usavršavati. Međutim, i pored toga što je vreme obuke relativno kratko polaznik je osposobljen da samostalno kreira sajt, sistematizovao je i usavršio postojeća znanja i spreman je da daljim radom napreduje u dobrom pravcu jer je upoznat sa svim aspektima neophodnim za razvoj web sajta, od početka do kraja. Najbolje rezultate daju oni polaznici koji su imaju bilo kakvo iskustvo u kreiranju web strana.

Savet za kraj

Završena obuka je tek početak! Veoma mi je drago kada od svojih polaznika nakon kursa dobijem adrese sajtova koje su sami osmislili i realizovali. Vrlo često se nakon završene obuke saradnja nastavlja – nikako se ne prekida!

Svi oni koji smatraju da će kvalitetnije i brže samostalno naučiti da prave sajtove koristeći tutorijale, primere i ostale resurse dostupne na Internetu imaće svakako duži put, moraće da uče na sopstvenim greškama, teže će dolaziti do odgovora. Kurs podrazumeva da će predavač odgovoriti na sva pitanja i nedoumice, rešiti konkretne probleme i preneti svoje iskustvo ukazujući odmah na prepreke koje ih čekaju i dati konkretna rešenja.

Sviđa ti se članak? Podeli ga sa prijateljima.