alati

/Tag:alati

Online CSS Layout Generator: CSS Creator

By | 2017-12-03T13:28:34+00:00 april 30th, 2009|css|

CSS Creator je online generator koji će za vas kreirati CSS Layout na osnovu parametara koje mu zadate. Dovoljno je da odredite položaj i način prikaza sadržaja, širinu i visinu header-a i leve i desne kolone ukoliko postoje i dodelite im boju. Možete da podesite i Doctype web strane. Nakon toga, pritiskom na dugme generiše [...]

Online generator za zaobljene ćoškove pomoću CSS-a

By | 2017-12-03T13:28:35+00:00 januar 27th, 2009|css|

Obzirom da je trenutno vrlo popularan dizajn elemenata web strane sa zaobljenim ćoškovima a da CSS ne omogućava jednostavno kreiranje ovakvog vizuelnog efekta, često se pribegava raznim tehnikama. U ovom postu nabrojano je 25 tehnika za kreiranje boksa sa zaobljenim ćoškovima koristeći samo CSS ili CSS u kombinaciji sa JavaScript-om. Moj favorit je CSS:Smart Corners [...]